Mejni prehod v Podlanišču po Priključitvi
Vir: Zbirka gospoda Igorja Tavčarja - www.rutars.net