Rapalski mejnik 42/XXVI - Stoji ob rečici Sori pod Zavratcem.
Ob tem mejniku se je Ljubomir Koler spopadel s fašistično milico

foto: Tomaž Pavšič