Mejni prehod Hotederšica pred letom 1929
Levo stojita italijanska finančna stražnika, v sredini je avto, v katerem sedi njegov lastnik,
idrijski fotograf in trgovec Srečko Bajt (1890-1964), na desni pa stojijo jugoslovanski graničarji

Vir: Iz knjige Ob stari meji - avtorja Tomaža Pavšiča