Spremna beseda
k Močnikovi računici za obče ljudske šole
Dr. Zvonko Perat

*


Vir: Moja zbirka.

*

Spremne besede
k petim Močnikovim računicam za slovenske ljudske šole

Vir: Knjižna zbirka založbe Jutro.

*

Predgovor
k Močnikovi Metodiki matematike za slovenske ljudske šole

*


*

Oblika in slikovna obdelava:


Copyright © 2011 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net

*