Štefan Rutar- Dreškov, Cerkno - Ljubljana - Slovenija

*