Redka slika Štrovsajga Lujzeta - Alojza Jež. Malo plah človek, ki je prebival v tedaj edini hiši na cerkljanskih Lehah.

Sliko ima g. Igor Tavčar - Slikarjeu in je očetovo delo.